Fri frakt över 400 kr
Snabba leveranser!
Fri Rådgivning
Symptom och tips för hästens maghälsa

Symptom och tips för hästens maghälsa

"Hur undviker man magsår?"

Magsår hos hästar på grund av felaktig utfodring

Allt fler hästar får magsår på grund av felaktig utfodring, stress och hård träning och det måste tas på allvar av oss hästägare. Här vill vi ge tips på hur du upptäcker magsår samt hur du kan hjälpa hästen. Magsår beror i grund och botten på en obalans i den skyddande slembarriären i magsäcken samt att syra av någon anledning stänker upp från den nedre röda delen av magen till den övre vita känsliga delen av magsäcken.

Flertalet studier visar att majoriteten av hästar har magsår: 

Procent med lesioner

Antal med lesioner

Totalt antal hästar 

Studie

86 %

297

345

Begg & O’Sullivan, 2003

73,2 %

52

71

Bezdekova et al., 2007

70,6 %

132

187

Murray & Grodinsky, 1989

70 %

56

80

Egenvall & Jonsson, 2006

44 %

121

275

Dionne et al., 2003 

*Statistik från SLU Orsaker till magsår hos häst, Causes of gastric ulceration in horses - Moa Berggren

 

Varför så mycket magsårs problematik hos hästar?

Ett fåtal stora utfodringar per dygn predisponerar hästar för magsår, likaså foderstater som innehåller stora mängder kraftfoder och spannmål. Studier visar även att stress, exempelvis vid rörelse och oro i stallet eller vid transportering, ökar risken att utveckla magsår. Även hård fysisk aktivitet ökar risken för magsår. Studier visar att träning ökar produktionen av magsyra samt minskar blodflödet till tarmslemhinnan. Hård träning gör även att tarmar och andra bukorgan trycker på magsäcken, vilket i sin tur göra att magsyra lättare stänker upp på den vita känsliga delen av magsäcken. Sår ses oftast i den övre vita delen av magsäcken men kan även ses i den nedre röda delen. Sår i den nedre röda delen av magsäcken ses ofta efter långvarig behandling med antiinflammatoriska mediciner.

Tecken på magsår

De flesta hästar med magsår visar inga symtom utåt. Ibland kan ett eller flera av nedanstående symtom ses:

- Krubbitning 

- Känslig mot skänkeln eller när man drar sadelgjorden 

- Biter sig mot magen 

- Dålig aptit 

- Lös avföring 

- Nedstämdhet 

- Nedsatt prestation 

- Humörsvängningar 

- Negativ inställning till träning 

- Svårt att hålla hull 

- Dålig hårrem 

- Vikttapp 

- Ligger ner mer än vanligt 

- Låggradig kolik 

Hur diagnostiserar man magsår på ett korrekt sätt?

Det säkraste sättet att ta reda på om en häst har magsår är att genomföra en endoskopiundersökning av magen. Endoskopiundersökning innebär att man för in en lång slang, försedd med ljus och videokamera, den förs ner genom hästens ena näsborre för att titta på magsäcken och dess skyddande hinna. Magsår kan uppkomma på en mängd olika ställen i magsäcken: i den övre delen som täcks av en hinna som inte skyddar mot syra, icke-glandular squamous mucos hinnan men även i den undre delen av magsäcken som skyddas av en hinna som står emot syra, grandular mucoshinnan. Allvarlighetsgraden kan också variera från små fläckar till stora sår. En exakt utredning som genomförs av en erfaren veterinär i kombination med en bra endoskopiutrustning är därför av stor vikt vid valet av behandling och fortsatt vård på längre sikt.

Tips som du som hästägare kan göra för att undvika att din häst får magsår:

Fodra små mål grovfoder flera gånger dagligen eller ge fri tillgång på mat (genom exempelvis bete) om hästen klarar av att hantera detta.

Minska mängd kraftfoder och spannmål i foderstaten.

Undvik stressfulla situationer (så som transporter och förflyttningar) om möjligt och se till att din häst får ro i stallet och hage.

Undvik eller minska mängd antiinflammatorisk medicin. Vissa preparat medför större risk än andra- rådgör med din veterinär.

Före-träning-utfodring - ge hästen en mindre giva grovfoder innan träning. Det lägger sig som ett lock och förhindrar sura uppstänk av magsyra under träningspasset.

Fibrer före stärkelse! Undvik spannmålsgivor då det är svårare att bryta ner i magsäcken än fibrer. Undivk att överfodra med protein och socker.

Om din häst ändå drabbas av magsår behandlas detta i samråd med veterinär. Det är viktigt att samtidigt se över fodringsrutiner, foderstat, stallmiljö, träningsschema och så vidare för att få såren att läka.

Hästen - ett djur gjort för att äta större del av dygnet

Hästar är av naturen betesdjur, som i sin natur ska beta upp till 22 timmar dagligen. Hästar producerar ständigt saltsyra (även om de inte äter) när hästen intar foder, utlöses salivutsöndringen av tuggrörelsen. Den neutraliserar bl.a. maginnehållet och skyddar magväggen från frätande magsaft. Saliven är en naturlig buffert mot magsyra under träning avbryts den normala processen av upptagande av foder. Det kan leda till otillräckliga mängder saliv, då denna endast bildas då hästen äter. Ätpauser över fyra timmar skall pga översurningsrisk undvikas den uppkomna magsyran angriper oskyddade delar av magen / den skyddande slemhinnan och retar känslig magvävnad.

Här hittar du produkter vi rekommenderar för att stötta mag & tarmsystemet

Logga in
Country
SWE ENG NO AX DE