Fri frakt över 400 kr
Snabba leveranser!
Fri Rådgivning

Forskning

Utveckling, kvalitetssäkring och forskning om våra fodertillskott

Minerals by Nordic säljer produkter tillverkade i svenska fabriker utvecklade av Nina Fornander med livslång erfarenhet av hästnutrition, följt av den senaste forskningen, i samråd med veterinärer, osteopater, agronomer och inte minst användarna - ryttare & kuskar från hela Europa. Allt för att kunna erbjuda högkvalitativa fodertillskott som gör skillnad för din häst. 

Forskning Minerals by Nordic

Vi samarbetar med oberoende laboratorier och branschpartners samt följer forskningen för att kunna erbjuda evidensbaserad nutrition. Vi arbetar även med riktiga hästar och människor under utvecklingen av våra produkter. Alla produkter testas på våra egna hästar och ibland även våra profilryttare och samarbetspartners hästar innan de lanseras. 

Vi vill erbjuda dig och din häst produkter utan onödiga utfyllnadsämnen, fritt från GMO och med naturliga sammansättningar som du märker skillnad av att fodra. Alla fodertillskott tillverkas på fabrik i Sverige med högsta säkerhet och med över 60 års erfarenhet. Fabriken innehar HCCP certifiering. Vår ekologiska råvaror är certifierade via SMAK.

 

Mer om SMAK Certifiering

Certifiering enligt EU:s förordning som styr ekologisk verksamhet, EU ekologiskt, visar att företaget följer EU:s regler för ekologisk produktion. Förordningen är gemensam för alla EU:s medlemsstater. Verksamheter vars produkter har certifierats som ekologiska har rätten att märka dem med EU-Lövet (Ekomärket).

EU-lövet är en enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU vars syfte är att göra det lättare för konsumenter att hitta ekologiska produkter, för lantbrukare och livsmedelsproducenter att sälja sina produkter genom hela EU, stödja myndigheter i inspektioner samt öka förtroendet för ekologisk mat. Märket får enbart användas på produkter som certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan som SMAK Certifiering.

För att få märka en produkt med EU-lövet måste produkten innehålla minst 95% ekologiska ingredienser samt uppfylla strikta villkor för återstående 5%. En ingrediens får inte förekomma som både ekologisk och icke-ekologisk.

Lästips på intressant forskning relaterad till ingredienser i våra produkter och hästhälsa.

Forskning om Ascophyllum nodosum

Algmjöls positiva egenskaper för magsår: 
The influence of feeding a high calcium, algae supplement on gastric ulceration in adult horses

Forskning om algtillskott i simulerad hästmage- och tjocktarmsmiljö- miljö:
An In Vitro Investigation into the Effects of a Marine-Derived, Multimineral Supplement in Simulated Equine Stomach and Hindgut Environments

Flera studier har genomförts på foder med alger i för fjäderfä, grisar, nötkreatur och hästar.
Dessa studier har visat att användningen av alger som fodertillsatser kan ge många fördelar på grund av deras unika egenskaper:
Algae Biomass in Animal Production


Sammanfattning av forskningsstudier på fettsyran från microalgen Schizochy-trium som finns i Inflaboost DHA

- EMS är ett inflammatoriskt tillstånd då hästar ofta lider av fetma, insulinresistens (IR) och i många fall även fång. I en forskningen på EMS hästar som utfodrades med DHA rika microalger visades att efter 46 dagar kunde man se resultat på förbättrad ämnesomsättning och insulin respons samt minskad inflammation.

- Flera studier visar även att ett tillskott av omega-3 fettsyran DHA, utvunnen från alger, kan ge positiva effekter hos avelsston genom förbättrad livmoder hälsa samt att föl vars mammor fått tillskott av omega-3, från 60 dagar innan fölningen, hade högre halter av omega-3 i sig jämfört med andra föl. Efter intag av DHA sågs även en förbättring i spermiers rörlighet hos hingstar, både före och efter kylning eller frysning.

- University of Florida har i sina studier visat på att när dräktiga ston får DHA under dräktighet och laktation fick avkommorna lättare inlärningsförmåga och förbättrat arbetsminne.

- Kansas State University fann att lungblödning (EIPH) hos fullblod i träning minskades efter att de hade fodrats med DHA tillskott i 83 dagar.

- Fördelarna med DHA rapporterades av universitetet i Liège i Belgien de fann en ökad cirkulation i de röda blodkropparna hos hästarna som fick DHA och eikosapentaensyra (EPA) tillsatt i foderstaten i fyra veckor.

- Flera studier visar att ett tillskott av omega-3 till hästar kan förbättra allt från pälskvalitet till skyddet mot allergiska besvär och inflammationer.

___________________________________________

Referenser:
Elzinga, S.E., Betancourt, A., Stewart, J.C., Altman, M.H., et. al., 2019. Effects of docosahexaenoic acid-rich microalgae supplementation on metabolic and inflammatory parameters in horses with equine metabolic syndrome. Journal of Equine Veterinary Science, 83, 102811.

Jacobs, R.D. 2015. Dietary supplementation of omega-3 fatty acids influences the equine maternal uterine environment and embryonic development.

Buist, S.E., J.M. Kouba, J.D. Lillich, et al. 2015. Peripartum maternal DHA/EPA supplementation and the effect on mare reproductive parameters and foal bone metabolism. Journal of Equine Veterinary Science 35(5):441.

Adams, L.A., Grady, S.T., Seale, J. & Cavinder, C.A. 2008. Supplementing fatty acids to improve sperm characteristics.

Adkin, A.M., Muniz, A.V., Mortensen, C.J., & Warren, L.K. 2015. Maternal fatty acid supplementation influences memory and learning ability in yearling and 2-year-old horses. Journal of Equine Veterinary Science, 35(5), 419.

Howard H. Erickson, DVM, PhD; Tammi S. Epp, DVM, PhD*; and David C.Poole, PhD,DS. Review of Alternative Therapies for EIPH


Forskning inom ämnet organiska mineraler:

Linder, Sanna, 2012. Mineralers betydelse och skillnad i biotillgänglighet hos organiska jämfört med oorganiska källor till lantbruksdjur.

"Alla djur behöver mineraler, de kan inte bilda dem själva. Vanligtvis tillsätts mineraler till fodret i form av oorganiska salter. Mineraler som förekommer naturligt i växter och djur är bundna till antingen aminosyror eller polysackarider och tas upp av kroppen med hjälp av protein- och kolhydratmetabolismen. Vissa mineraler och spårämnen verkar vara lättare för kroppen att absorbera och tillgodogöra sig i naturlig, organisk form eftersom det är en liknande form som förekommer i kroppen. Det gäller framför allt spårämnena Cu, Zn och Se. De oorganiska salterna kan i större utsträckning komplexbinda med andra joner eller foderkomponenter i djurens mag- tarmkanal. Om de organiska mineralerna har högre biologisk tillgänglighet kan de fodras i mindre mängder och därmed lättare bidra till att öka djurens allmänna välbefinnande, motståndskraft mot sjukdomar, dräktighetsresultat och produktionsförmåga etc. Det finns än så länge väldigt lite forskning gjord på området så vidare studier behöver göras innan några säkra resultat kan fastställas."

American Society of Animal Science - Effect of selenium supplementation and source on the selenium status of horses

"Denna studie genomfördes för att undersöka effekten av Selen-tillskott och betydelsen av vilken källa Selenet kommer ifrån, organiskt eller syntetiskt framställt." 

Forskning om fördelar med att fodra vallfoder före kraftfoder: 

Vallfoder förebygger många sjukdomar anser EU-forskare

"Korrekt utfodring med vallfoder är bästa sättet att förebygga en rad problem och sjukdomar hos häst. Det anser en grupp forskare från flera länder i Europa som samlat och granskat både gammal och ny kunskap inom området hästens kost och hälsa."

Bra utveckling av unghästar i träning utfodrade med bara vallfoder

"Unga hästar som både växer och tränas ställer stora krav på utfodringen. Ofta används mycket kraftfoder, något som är förknippat med flera hälsoproblem. Det är därför intressant att studera hur en foderstat med enbart vallfoder fungerar."

Transport och diet påverkar hästens prestationsförmåga

"Sporthästar transporteras ofta långa sträckor före tävlingar. Lite är känt om vilken effekt detta har på hästarnas ämnesomsättning och prestationsförmåga. En tidigare studie har dock visat att utfodring med vallfoder kan underlätta för hästar att bibehålla sin vätskebalans vid längre ätuppehåll, som till exempel vid transport och tävling."

Logga in
Country
SWE ENG NO AX DE