Fri frakt över 400 kr
Snabba leveranser!
Fri Rådgivning
Förebyggande av magsår hos hästar

Förebyggande av magsår hos hästar

Vad är vanliga symptom på magsår?

Magsår är ett vanligt hälsoproblem bland hästar som kan vara smärtsamt och skadligt om det inte behandlas i tid. För att säkerställa hästens välbefinnande och prestationsförmåga är det viktigt att förhindra magsår.

Vad är magsår hos hästar?
Magsår är sår som utvecklas i hästens mage och kan påverka både magens slemhinna och tolvfingertarmen. Detta tillstånd är vanligt förekommande hos tävlingshästar och hästar som utsätts för stress och intensiv träning.


Hur diagnostiserar veterinärer magsår hos hästar?
Veterinärer använder olika diagnostiska metoder för att fastställa om en häst har magsår. En vanlig metod är att utföra en gastroskopi, där en smal kamera förs in i hästens mage för att inspektera slemhinnan. Genom gastroskopi kan veterinären visuellt identifiera eventuella sår eller skador i magen.


Hur kan man upptäcka vanliga symtom på magsår hos hästar och dess tidiga varningssignaler?

Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken och symtom som kan indikera magsår hos hästar. Här är några vanliga symtom och tidiga varningssignaler:

  • Aptitlöshet: Om din häst plötsligt visar minskat intresse för sitt kraftfoder eller slutar äta helt kan det vara ett tecken på magsår.
  • Kolik: Hästar med magsår kan uppleva periodisk kolik, vilket kan manifesteras som obehag eller smärta i buken.
  • Viktminskning: En oavsiktlig viktminskning hos hästen kan vara ett resultat av magsår, eftersom smärtan kan påverka deras förmåga att äta ordentligt.
  • Beteendeförändringar: Magsår kan påverka hästens beteende, inklusive ökad irritabilitet, oro eller nedstämdhet.
  • Tidiga varningssignaler kan också inkludera oförmåga att prestera som vanligt under träning eller tävling.

Kontakta alltid din veterinär för att diagnostisera din häst.

Vad kan man göra för att hjälpa till att förebygga magsår hos hästen?

Ge hästen en balanserad kost
En viktig faktor i förebyggandet av magsår hos hästar är att se till att de får en balanserad kost. Hästar bör ha fri tillgång till hö och tillgång till kraftfoder som är anpassat till deras individuella behov. Vissa hästar kan ha svårt att smälta stora mängder spannmål på grund av deras matsmältningsfysiologi och därför kan det vara en god idé att testa ett spannmålsfritt kraftfoder.

Minska stressnivån
Stress kan vara en utlösande faktor för magsår hos hästar. Att se till att hästen har tillräcklig vila och att minska stressfaktorer i deras miljö kan vara avgörande för att förebygga magsår.

Ge regelbunden tillgång till bete
Att låta hästar beta regelbundet kan hjälpa till att minska risken för magsår. Grönt gräs kan fungera som en naturlig buffert mot magsyran.

Utvärdera och anpassa träningen
Det är viktigt att utvärdera hästens träningsprogram och anpassa det efter deras behov. Överdriven träning kan öka risken för magsår.

Ge små måltider oftare
Att ge hästen mindre måltider oftare kan minska trycket på magen och hjälpa till att förebygga magsår.

Utfodra med prebiotika
Prebiotika kan hjälpa till att främja en sund tarmflora hos hästar och minska risken för magsår. Hövelers Pur.Mash är spannmålsfri och har flera källor till naturlig prebiotika som bygger upp hästens egna goda bakterier.

Om du misstänker att din häst visar några av dessa symtom eller tidiga varningssignaler är det viktigt att kontakta en veterinär för en noggrann utvärdering och diagnos. Ju tidigare magsår upptäcks och behandlas, desto bättre är chansen för en snabb återhämtning och minskad risk för allvarliga komplikationer.


Stötta med Prebiotika

Puritan Pur.Mash 15 kg
499 kr
Köp 3 st för 445 kr/st
Köp
Activ Mineral & Pur.Mash
20
839 kr 1048 kr
Inflaboost DHA & Pur.Mash
15
959 kr 1128 kr

FAQ om magsår hos hästar

Vad är de vanligaste symtomen på magsår hos hästar?
De vanligaste symtomen inkluderar aptitlöshet, kolik, viktminskning och beteendeförändringar.


Vilken roll spelar kosten i förebyggandet av magsår hos hästar?
En bra foderstat är avgörande för att minska risken för magsår.


Varför ska hästar få mat ofta?
Hästar är av naturen betesdjur, som i sin natur ska beta upp till 22 timmar dagligen. Hästar producerar ständigt saltsyra (även om de inte äter) när hästen intar foder, utlöses salivutsöndringen av tuggrörelsen. Den neutraliserar bl.a. maginnehållet och skyddar magväggen från frätande magsaft. Saliven är en naturlig buffert mot magsyra under träning avbryts den normala processen av upptagande av foder. Det kan leda till otillräckliga mängder saliv, då denna endast bildas då hästen äter. Ätpauser över fyra timmar skall pga översurningsrisk undvikas den uppkomna magsyran angriper oskyddade delar av magen / den skyddande slemhinnan och retar känslig magvävnad.

Logga in
Country
SWE ENG NO AX DE